Myös Microsoft kärsii dll

Kappaleessa 3 käydään perusteellisesti läpi ja puretaan rokottamiseen liittyviä ideologisia konstruktioita. Tässä kuvaan muutamia teoreettisia käsitteitä, joita käytän esittääkseni lyhyen analyysin lääketieteen ja rokottamisen yhteiskunnallisista näkökulmista. Analysoin myös lääketieteen ammattilaisten ja viranomaisten yleistä rokotteita koskevaa diskurssia. Keskityn erityisesti siihen diskurssiin, jota rokotteiden puolestapuhujat käyttävät rokotekriitikkoja vastaan. Long Playn tekemän selvityksen mukaan vuodesta 2010 Helsinki Schoolin… Continue reading Myös Microsoft kärsii dll